home - Preklady

JAZYKOVÉ NEÚRADNÉ & ÚRADNÉ PREKLADY


Neúradné a úradné preklady zabezpečujeme v jazykovej kombinácii - zo slovenčiny do angličtiny a z angličtiny do slovenčiny. Úradný preklad (súdny preklad, úradne overený preklad) je preklad, ktorý je opatrený súdnou okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom podľa zákona č. 382/2004. Ide zväčša o dokumenty ako vysvedčenia, rodné listy, výpisy z RT, doklady od vozidiel a pod. Rovnako sprostredkujeme úradné a neúradné preklady ostatných cudzích jazykov s kombináciou slovenského i českého jazyka. Pri konečnej cene prekladu zohľadňujeme počet Normostrán (1 NS = 1800 znakov s medzerami alebo cca 250 slov) ktoré sa zaokrúhľujú na 1 celú NS.

WANT Jazyková agentúra
2019 / All content copyright

Kontakt

Majiteľ/Riaditeľ: Ing. Bc. Michaela Dobrová
Mobil: +421 907 454 171
E-mail: info@want.sk
Pon - Pia: 9:00 - 18:00

Asistent riaditeľa: Mgr. Alena Pástorová
Mobil: +421 948 367 703
E-mail: asistent@want.sk
Pon - Pia: 9:00 - 18:00

Sídlo:
Jazyková agentúra WANT
Narcisová 4
040 11 Košice
1. posch.
Facebook: @jazykovaagenturawant
Instagram: #jazykovaagenturawant

Projekty Jazykovej agentúry WANT

JAZYKOVÁ KAVIAREŇ
Výučba jazykov v partnerských kaviarňach s občerstvením. #jazykovakaviaren

ONLINE LEKCIE
Výučba jazykov lektormi online z(do) každého kúta sveta! #onlinelekcie